Pas nasıl temizlenir?

Pas nasıl temizlenir?

Sert yüzeylerde pas lekesini çıkarmak için ABC Püskürt-Sil Banyo ürünü kullanılabilir.