Hakkımızda

TARİHÇEMİZ

TARİHÇEMİZ

Geçmişten günümüze Temizliğin ABC’sinin hikayesi

ABC Deterjan 1972 yılında Osmaniye’de yüzde 100 yerli sermaye ile Başer Kimya olarak kurulmuştur. Kuruluşunda yurt içi ve uluslararası pazarlara kimyasal hammadde üretmek üzere yola çıkılmıştır. İlk deterjan ana hammaddesi üretimini de 1974’te Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki tesislerinde gerçekleştirmiştir. Markalı ürün üretimine geçme kararının ardından, 1970 sonunda krem deterjan, 1985 yılında ise toz deterjan üretimi başlamıştır. 2008 yılında marka satın alınmış %100 yerli ve millileştirilmiştir. 2010 yılında ise şirket ismi ABC Deterjan olarak değiştirilmiştir.

ABC Deterjan, geçmişten bugüne hem Türkiye’nin hem de bölgenin en deneyimli ve en güçlü temizlik ürünleri üreticilerinden birisi olarak yerli ve milli değerleri korumak misyonuyla hareket etmektedir. Hızlı ve istikrarlı büyümemizin ardında, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışımız, insan kaynakları yatırımlarımız ve toplam kalite anlayışına dayanan kurumsal politikalarımız yatmaktadır. Sektördeki konumumuzu koruyabilmek ve daha da ileri götürebilmek amacıyla kesintisiz biçimde yenilikleri izlemekte, bu yenilikleri süreçlerimize ve teknolojilerimize her zaman uygulamaktayız.

MİSYON ve VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

ABC Deterjan San. Ve Tic A.Ş olarak tertemiz bir dünya hedefiyle tüketicilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek, güvenilir, yenilikçi, temizlik ve kişisel bakım çözümleri sunan lider bir şirket olmak.

 

MİSYONUMUZ

Ev temizlik ve kişisel bakım ürünleri pazarında, pazar ihtiyaçlarına ve müşteri çeşitliliğine en uygun ürün ve hizmeti sunarak, bulunduğumuz pazarlarda yarattığımız markalarla rekabeti oluşturan firmalardan biri olmak ve ABC Deterjan San. Ve Tic A.Ş’ nin, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, ortakların ve tüketicilerin mutluluk ve gurur duyduğu, karlı bir şirket olarak devamlılığını sağlamak.

 

DEĞERLERİMİZ

 • Tecrübe ve Bilgiye dayalı, Başarı merkezli Kaliteli Hizmet
 • Yaratıcılık ve Değişime açıklık
 • Sürdürülebilirlik
 • Toplam verimlilik
 • ARGE Ve İnovasyon
 • Çevre Ve Sosyal Sorumluluk ilkelerine bağlılık
 • Paydaşlar ile Şeffaf ve Etkin İletişim

 

PRENSİPLERİMİZ

 • Müşteri ve tüketici odaklılık
 • Uzmanlığa değer vermek
 • Çalışanların katılımını sağlanması
 • Paydaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti
 • Etik Kurallar çerçevesinde Rekabet

 

27.12.2021

Genel Müdür
ESER ARICI KIROĞLU
ABC DETERJAN SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRETİM TESİSLERİMİZ

“ABC Deterjan’da, Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde toplam 85.000 m² alan içinde kurulu beş ayrı üretim tesisinde mamul ve kimyasal hammadde üretimi yapılmaktadır.”

 

Toz Deterjan Üretimi

Toz deterjan üretiminde, sistem ve süreç verimliliğini sağlamak üzere “sürekli üretim prosesi” uygulanır. Bu sistemde katı ve sıvı hammaddeler çok hızlı kimyasal reaksiyonların meydana geldiği bir karıştırma tankı içerisinde karıştırılarak krem kıvamında bir çözelti haline getirilir. Bu çözelti kurutma kulesinde optimum bir ısıda kurutularak temel toz deterjana dönüştürülür.

Elde edilen bu ham deterjana çok hassas ekipmanlar ile temizleme performansını artıracak hammaddelerle parfüm eklenir ve paketlenir. Üretimimizin her aşaması, bilgisayar destekli otomasyonla izlenir.

 

Kimyasal Yarı Mamul Üretimi

Kimyasal yarı mamul üretim tesislerinde hem temizlik ve hem de kişisel bakım ürünlerinde kullanılan kimyasal ham madelerin üretimleri yapılır. Bu üretimler, üç ayrı tesiste ve aynı toz deterjan üretiminde olduğu gibi tam otomasyon sistemi ile gerçekleştirilir. Üretim, gerek ürün kalitesini ve gerekse de çevre ve iş emniyetini azamide tutmak amacıyla tümüyle kapalı sistemde ve el değmeden yapılır.

Tesislerimizde üretilen kimyasal yarı mamuller kendi üretimlerimizde kullanılmalarının yanı sıra kimya ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalara da satılır.

 

Sıvı Grubu Üretimleri

Sıvı üretimleri “batch” olarak adlandırılan “kesikli üretim prosesi” ile yapılır. Tesisimizde farklı sıvı ürünler üretildiklerinden, çeşitli tip ve özelliklerde üretim tankları ve dolum makineleri kullanılır. Ürünlerimizde kullanılan olan su, tesis içerisinde yaklaşık 110 metre derinlikten çıkarılır, gerekli filtrasyon işlemlerini takiben “demineralize” edilerek, içerisinde iyon halinde bulunan yabancı maddeler giderilir ve UV sistemden geçirilerek mikrobiyolojik arınma sağlanır. İyonizasyon ve mikrobiyoloji testlerinden sonra da üretimde kullanılır.

Sıvı ürünlerimizin hazırlanması için kullanılacak hammaddeler, doğru oranlar ve proses akış şemalarındaki sıra ile formülasyon tanklarına verilir. Hammaddelerin verilme sırası ve miktar hassasiyeti, uygun formülasyon tankı ve karıştırma hızı seçimleri, çok önemlidir. Tüm süreç, operatörler tarafından bir ekran üzerinde izlenir.

Formülasyon tanklarında hazır hale gelen ürünler uygun dolum makinelerinde paketlenirler. Sıvı ürün dolumları tamamen kapalı sistemde ve otomatik veya yarı otomatik makinelerde, el değmeden yapılır.

 

Kozmetik Üretimi

Üretim, iki ayrı kozmetik üretim tesisimizde, hijyenik şartlarda, gerek formülasyon hazırlama, gerekse de dolum ve paketleme aşamalarında kapalı sistemde ve el değmeden yapılır.

Kozmetik üretimler için “İyi İmalat Uygulamaları – GMP” prosedürü izlenir. Bu prosedürde insan sağlığı ile ürün ve üretim güvenliğini etkileyen tüm parametrelerin nasıl kontrol altında tutulacağı belirlenmiştir. Bu bölümde çalışan personel, iş kıyafetinden üretim tesisine giriş standartlarına kadar “İyi İmalat Uygulamaları” konusunda eğitimli olmak ve bu eğitimleri dönemsel olarak tekrarlamak zorundadır.

 

Şişe Üretimi

Tesisimizde bulunan sekiz ayrı makinede, çoğunun tasarımları ABC Deterjan’a ait olan 100’ün üzerinde kalıp ile üretim yapılır. Kullandığımız şişelerin tamamına yakını bu tesiste üretilmekte olup üretimimizin bir kısmı, şişe kullanan firmalara satılmaktadır.

Şişe tesisimizde, yerli veya yabancı tedarikçilerden sağladığımız granül hammadde uygun ve optimum ısıda eritildikten sonra kalıplarda şekillendirilir ve doluma gönderilir. Üretilen şişeler otomatik olarak delik test cihazından geçirilerek dolum ve paketleme aşamasında çıkacak olası bir problem engellenmiş olur. Üretilen şişelere mukavemet testi yapılır, ayrıca hacimleri, hammadde dağılımları ve gramajları da sürekli olarak kontrol edilir.

ARGE & KALİTE

“Rekabetçi olabilme ve ekonomik büyüme ile bunları sürekli kılabilmenin önkoşulu, çağdaş araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle mümkündür.”

Ürünlere ve süreçlere yönelik Ar-Ge çalışmalarımız aşağıda özetlenmiştir:

 • Yeni ve Fonksiyonel Ürün Geliştirme
 • Yeni ve Fonksiyonel Ambalaj Geliştirme
 • Alternatif Hammadde Bulma
 • Yeni ve Ürün Performansını Arttırıcı Proses Araştırma ve Uygulama
 • Maliyet Düşürme ve Proses Yeteneğini Arttırma
 • Ürün-Ambalaj Prototip Hazırlama
 • Ürün Ambalaj Pilot (Deneme) Üretimi
 • Yaşlandırma ve Performans Testleri
 • Ürün/Hammadde/Ambalaj Spesifikasyonları
 • Ürün Reçeteleri
 • Analiz Metodları

 

ABC Deterjan’da Ar-Ge faaliyetleri sadece ürünlerin ve süreçlerin tasarımlarında değil, aynı zamanda işgücü yönetimi, satış ve pazarlama, planlama, dağıtım ve maliyet-finans konularında da uygulanır. İş ve destek süreçlerimize yönelik Ar-Ge çalışmalarımızda konu ile ilgili uzmanlardan oluşan takımlar oluşturulur ve süreçlerle ile ilgili verimlilikte, etkinlikte, hızda ve rekabetçilikte artış sağlamaya yönelik temel araştırmalar ve uygulamalı geliştirme çalışmaları yapılır.

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

“İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG)”, işçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisidir.”

ABC Deterjan’da İSİG sisteminin temel ilkesi “Önce Emniyet” tir. Bu ilke çerçevesindeki boyutlar da “İşçi Sağlığı”, “İş Emniyeti” ve “Acil Durumlar” (Yangın, Deprem, Sel v.b) olarak belirlenmiştir.

İşçi Sağlığı’nda temel hedefimiz güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, işin yürütülmesi, çalışma şartları ve kullanılan maddeler nedeni ile şimdi ve yakın gelecekte iş gören sağlığı ile ilgili muhtemel bir olumsuzluğu önlemektir.

İş Emniyeti boyutundaki hedefimiz “0” iş kazasıdır. Bu hedefe ulaşmak için iş ve çalışma ortamındaki tehlikeleri tanımlanır, her tehlike için riskin boyutu öngörülür ve risk, derecesine göre kontrol altına alınır.

Acil Durumlar’daki prensibimiz ise, böyle bir durumla karşılaşmamak için alınacak tedbirleri sistematik bir şekilde ortaya koymak ve karşılaştığımızda da oluşabilecek kayıpları en aza indirebilmektir.

GENEL MÜDÜR'DEN

Değerli dostumuz,

Çok yakında 50. yılını dolduracak olan şirketimiz, ev temizlik ve kişisel bakım ürünleri pazarında rekabetçi tavrı ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmeti sunarak, kurulduğu yıldan günümüze dek ülkemiz temizlik ürünleri sektörünün önde gelen oyuncularından birisi olmuştur. Amacımız tertemiz bir dünya için tüketicilerimizin yaşam kalitesini yükselterek, güvenilir ve yenilikçi çözümler sunmak ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir bir şirket haline gelmektir.

Hedefimiz bulunduğumuz tüm kategorilerde tüketicilerimize verdiğimiz performans vaatlerini gerçekleştirmeye devam etmek, aynı zamanda yenilikçi ürünlerle markamızı ve tüketicilerimizle olan bağımızı da güçlendirmektir. Bu sayede yurt içinde ve yurt dışında tedarikçilerimiz ve bayilerimizle birlikte büyüyerek, ABC’yi Türkiye’nin gurur duyulan markalarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Bunları yaparken de hem en kıymetli varlıklarımız olan çalışanlarımıza, hem de topluma ve çevreye saygılı bir marka olmayı sürdüreceğiz

Eser Arıcı Kıroğlu

Genel Müdür

YÖNETİM

Üst Yönetim

Mehmet Celal ArtüzCEO
Eser Arıcı KıroğluGenel Müdür
Kılıç Ali KılıçGenel Müdür Yardımcısı  
Engin BaltaSatış Direktörü
Esin Demirbaşİnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü
Ebru Polat ÖzhelvacıMali İşler Direktörü
Barış SarıgülTedarik Zinciri Direktörü

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKASI

ABC Deterjan San. Ve Tic. A.Ş. olarak hedefimiz; tüketicilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürünleri, sahip olduğumuz yüksek teknoloji ve TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerini kullanarak en düşük maliyetle sunmaktır.

Bu amacımıza ulaşmak için; şirketimiz sürekli gelişim modelini benimsemiştir. Sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde; farklılığı yaratanın sahip olduğumuz insan kaynakları olduğunun bilinciyle, hızla değişen iş dünyasında  başarıya ulaşmak için insan kaynaklarının sürekli eğitimi ve geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Kalite Politikamızın en önemli unsurlarından biri de ürün kalitemizi geliştirirken, tedarikçilerimizle ortak çalışmalar yaparak, onları da kalite sistemimizin bir parçası haline getirmektir ve bunu sürdürülebilir kılmaktır.

Tüm faaliyetlerimizde, Sürdürülebilirlik ve Kalite Odaklı olarak insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde hareket etmek ilkemizdir. Yasa, yönetmelikler, ilke ve etik kurallara uygun davranmak sahip olduğumuz değerlerin doğal sonucu ve gereğidir.

Tüm değer zincirindeki iş paydaşlarımıza sağladığımız değeri yükseltirken; toplam kalite anlayışımız, sahip olduğumuz iyi imalat kuralları, yenilikçiliğimiz ve uluslararası gelişmeleri takip ederek toplumun ilerlemesine yönelik sürdürülebilir kalkınma hedefleri  bizlere yol gösterici olacaktır.

ABC Deterjan San. Ve Tic. A.Ş. olarak olarak çevreye, çalışanlarımıza ve tüm faaliyette olduğumuz paydaşlarımızın kişisel verilerini korumak ile ilgili yükümlülüklerimiz;

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 • Risk ve tehlike yönetimi
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve uygulamaları
 • İş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatları
 • İş sağlığı ve güvenliği insan kaynak yönetimi
 • Personellerimizin sağlık gözetimi

 

ÇEVRE GÜVENLİĞİ

 • Atıkları azaltma
 • Geri dönüşüm
 • Geleceğe odaklı sürdürülebilir kalkınma hedefleri
 • Çevresel etkiyi ölçme ve doğal kaynakların korunması
 • Yenilenebilir enerji
 • Doğa dostu ürünler

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • Gizlilik
 • Koruma
 • Doğruluk
 • Saygı

 

 

27.12.2021

Genel Müdür

ESER ARICI KIROĞLU

ABC DETERJAN SAN. VE TİC. A.Ş.

ISO 27001 POLİTİKAMIZ

İş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza sunduğumuz BGYS kapsamını oluşturan network ve altyapı, iletişim, yazılım, bilgi teknolojileri destek hizmetleri ve ilgili tüm iş süreçleri ve insan kaynakları, muhasebe ve finans süreçleri gibi destekleyici süreçlerinde bilginin güvenliğini sağlanması ve sürdürülmesine ilke ediniriz.

ABC Deterjan olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

• Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,

• Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,

• Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,

• Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,

• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak,

• Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

27/07/2017

 

Genel Müdür
ESER ARICI KIROĞLU
ABC DETERJAN SAN. VE TİC. A.Ş.